* TL Phục Hưng (3.6 Cs) - Open 19h30 T4 19/06 - Tuyệt đỉnh PK , Săn đồ dễ dàng , GM nhiệt huyết
----------------------------------------
01-04-2019
Tin tức khác

* Khuyện mại 100% giá trị thẻ nạp cực hót chỉ có tại TL Phục Hưng
------------------------------------
4-7
* TL Phục Hưng (3.6 Cs) - Open 19h30 T4 19/06 - Tuyệt đỉnh PK , Săn đồ dễ dàng , GM nhiệt huyết
----------------------------------------
01-04-2019
* Sự kiện đua top Open Sever
------------------------------------
01-04-2019